Producent zainteresowany przeniesieniem procesu certyfikacji, prowadzonego dotąd przez inną jednostkę certyfikującą, składa do AGRO BIO TEST:

Na podstawie otrzymanych w/w dokumentów AGRO BIO TEST zgłasza w krajowym systemie kontroli rolnictwa ekologicznego  przejęcie procesu certyfikacji oraz nadaje Producentowi numer rejestracyjny w systemie AGRO BIO TEST.

Po zarejestrowaniu w programie AGRO BIO TEST (nie wcześniej, bo skutkowałoby to przerwaniem ciągłości certyfikacji !) Wnioskujący może wypowiedzieć umowę poprzedniej jednostce.

AGRO BIO TEST wysyła Producentowi objętemu systemem kontroli: Umowę w sprawie certyfikacji i nadzoru wraz z formularzami dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli

Dalsza obsługa Wnioskującego o certyfikację odbywa się zgodnie z programem certyfikacji AGRO BIO TEST, udostępnionym na stronie internetowej jednostki certyfikującej.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym