AGRO BIO TEST Sp. z o.o. za zgodą producenta przesyła drogą elektroniczną korespondencję w sprawie kontroli i certyfikacji, opłat oraz współpracy z jednostką.

W przypadku akceptacji tej formy przesyłania korespondencji lub konieczności aktualizacji wcześniej wskazanego adresu e-mail należy wypełnić formularz: (Pobierz PDF).

Wypełniony i podpisany formularz proszę złożyć drogą pocztową na adres biura:

AGRO BIO TEST Sp. z o.o., ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl

Uwaga: aby wniosek został zaakceptowany musi być zaopatrzony w własnoręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym