Kontrola bezpośrednia producenta ekologicznego na miejscu obejmuje kontrolę identyfikowalności oraz kontrolę bilansowania masy przeprowadzane za pomocą sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej. Producent ekologiczny ma obowiązek zapewnić jednostce certyfikującej dostęp do dokumentacji źródłowej jak również dostarczyć wszelkich informacji uznanych za niezbędne do celów kontroli w zakresie produkcji ekologicznej i rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz art. 1 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/771

Możliwość przechowywania dokumentacji finansowej przez producenta poza jednostką produkcyjną jest dopuszczalne, o ile zostanie wprowadzone uregulowanie nieograniczające w żaden sposób możliwości sprawowania skutecznej kontroli i nadzoru nad producentem ekologicznym w ramach obowiązującego systemu kontroli.

Przekazujemy Państwu do ewentualnego wykorzystania wzór porozumienia z biurem rachunkowym, w którym przechowują Państwo dokumentację finansową dotyczącą działalności prowadzonej w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia należy przekazać do AGRO BIO TEST (ul. ZWM 22, 02 – 786 Warszawa) lub przekazać inspektorowi AGRO BIO TEST w trakcie kontroli.


Pobierz wzór porozumienia z biurem rachunkowym

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym