Przekazujemy Państwu do ewentualnego wykorzystania wzór pełnomocnictwa do  reprezentowania podczas kontroli w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Oryginał pełnomocnictwa należy wysłać do biura jednostki certyfikującej AGRO BIO TEST (ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa) lub przekazać inspektorowi AGRO BIO TEST w trakcie kontroli.

UWAGA! Należy niezwłocznie poinformować AGRO BIO TEST sp. z o.o. o cofnięciu pełnomocnictwa lub wyznaczeniu innego pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentacji w trakcie kontroli do pobrania (pobierz PDF)

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym