Z przepisami krajowymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego można się zapoznać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2.

Tekst jednolity ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (pobierz PDF)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2022 r
w sprawie nabywania uprawnień inspektorów rolnictwa ekologicznego
(pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym (pobierz PDF)

Wspólny Katalog Środków – opublikowany przez Głównego Inspektora JHARS stanowi podstawę do nadawania sankcji przez jednostki certyfikujące.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie warunków produkcji ekologicznej w zakresie pozostawionym do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (pobierz PDF)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wzorów formularzy wykazów producentów, którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, szczegółowych informacji zawartych w tych wykazach oraz szczegółowej formy,
w jakiej te wykazy są sporządzane
 (pobierz PDF)

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym