CENNIK OBOWIĄZUJĄCY w 2024 r.

Świadczenie przez jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST sp. z o.o. usług w zakresie procesu certyfikacji i prowadzonego nadzoru w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym jest odpłatne.

Opłata podstawowa (roczna) obejmuje: proces certyfikacji i nadzór nad wydanym certyfikatem, w tym koszty dojazdu do głównej jednostki produkcyjnej oraz pracy inspektora, koszty badań laboratoryjnych pobranych próbek, o ile ich pobranie wynika z planu próbkobrania, przegląd i ocenę dokumentacji przedsięwzięcia objętego kontrolą, a także wydanie certyfikatu. Opłata ta obejmuje także koszty kontroli dodatkowych, planowanych na podstawie analizy ryzyka, prowadzonych w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Cennik dotyczący kategorii działalności: PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA (PDF)

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym