Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST Sp. z o.o. o numerze identyfikacyjnym PL-EKO-07 to organizacja, której doświadczenie sięga 1996 r. Wywodzimy się ze struktur kontrolnych Stowarzyszenia Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, które zapoczątkowało w Polsce rolnictwo ekologiczne.

Pod naszym nadzorem znajduje się ponad 2 500 podmiotów.

Na obszarze całego kraju kontrole prowadzone są przez ponad 60 inspektorów AGRO BIO TEST wpisanych do państwowego rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora JHARS.

Zgodnie z zakresem posiadanej akredytacji (AC 096 – PDF)  udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), prowadzimy kontrole oraz wydajemy certyfikaty zgodności w zakresie niżej wymienionych kategorii produktów ekologicznych na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji:

 • Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
 • Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
 • Pasza
 • Wino
 • Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury z wyłączeniem produkcji podstawowej

Inne produkty:

 • Drożdże używane jako żywność lub pasza
 • Herbata paragwajska, Kukurydza cukrowa, Liście winorośli, Rdzenie palmowe, Kiełki chmielu i inne podobne jadalne części roślin i wytwarzane z nich produkty
 • Sól morska i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy
 • Kokon jedwabnika nadający się do zwijania
 • Naturalne gumy i żywice
 • Wosk pszczeli
 • Olejki eteryczne
 • Zatyczki z korka naturalnego, nieaglomerowane i bez żadnych substancji wiążących
 • Bawełna, niezgrzeblona i nieczesana
 • Wełna, niezgrzeblona i nieczesana
 • Skóry surowe i skóry niewyprawione
 • Tradycyjne ziołowe preparaty na bazie roślin
Prowadzimy również kontrole na zgodność z prywatnymi krajowymi oraz międzynarodowymi standardami: Ekoland, Naturland, Bio Suisse, DEMETER.
Objęcie programem certyfikacji AGRO BIO TEST umożliwia:
 • otrzymanie certyfikatu w zakresie prowadzonej działalności na produkty rolnictwa ekologicznego
 • wprowadzanie do obrotu produktów, które spełniają wymagania, z oznakowaniem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji
 • wnioskowanie o płatności ekologiczne ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
AGRO BIO TEST Sp. z o.o. • KRS 0000170297 • REGON 016379576 • Kapitał zakładowy 262 000 zł
NIP 951-19-92-533 • Konto: Bank Millenium SA  94 1160 2202 0000 0001 2645 0058