PL-EKO-07

Polityka jakości i bezstronności

Celem działalności AGRO BIO TEST jest prowadzenie programu certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, gwarantującego:

 • wiarygodność produkcji i autentyczność produktów,
 • profesjonalność usług, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych,
 • bezstronność prowadzonych działań związanych z certyfikacją.

Naszym zamiarem jest utrzymanie wiodącej pozycji w branży, jako firma:

 • ceniona przez klientów, czyli dostawców żywności z rolnictwa ekologicznego objętych programem certyfikacji AGRO BIO TEST oraz nabywców tej żywności, czyli konsumentów,
 • satysfakcjonująca współpracowników zaangażowanych w program certyfikacji,
 • szanowana przez konkurencję za przestrzeganie zasad fair play,
 • upoważniona do prowadzenia działalności przez właściwe urzędy.

Dla osiągnięcia założonych celów, przyjęliśmy kilka zasad postępowania:

 • opis programu certyfikacji jest jawny i dostępny na stronie internetowej www.agrobiotest.pl,
 • AGRO BIO TEST prowadzi szkolenia współpracowników, w celu informowania o nowelizacji wymogów stanowiących podstawę certyfikacji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu,
 • firma dysponuje niezbędnym zasobami do prowadzenia działalności,
 • AGRO BIO TEST spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie prowadzonej działalności
 • wszyscy współpracownicy znają politykę jakości firmy i biorą czynny udział w jej tworzeniu, wdrażaniu i doskonaleniu.

Program certyfikacji AGRO BIO TEST gwarantuje:

 • obiektywność i niezależność programu certyfikacji,
 • bezstronność prowadzonych ocen i podejmowanych decyzji,
 • otwartość dla wszystkich podmiotów wnioskujących o certyfikację,
 • ochronę danych uzyskanych w ramach certyfikacji,
 • umiarkowane ceny usług.

Priorytetowe znaczenie w strategii firmy ma nieustanne doskonalenie działań, z myślą o wychodzeniu naprzeciw potrzebom klientów.