PL-EKO-07

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących

Administratorem danych osobowych jest AGRO BIO TEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Nowoursynowskiej 139N/11 NIP: 951-19-92-533, REGON: 016379576, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170297.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się za pośrednictwem skrzynki mailowej: agro.bio.test@agrobiotest.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. rejestracji korespondencji i udzielania terminowych odpowiedzi na pisma, terminowej realizacji płatności dla dostawców, dbaniu o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, a po jej zakończeniu, przez okres zależny od celu nawiązania kontaktu, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia ostatniego kontaktu.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  • zaufanym podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),
  • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  • podmiotom windykacyjnym i kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.