Zapraszamy na bezpłatne szkolenia on-line przeznaczone dla producentów ekologicznych,
objętych kontrolą przez AGRO BIO TEST oraz ich doradców rolniczych.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z wymaganiami obowiązującymi w zakresie ekologicznej metody produkcji.

Prezentacje trwają ok. 1 godziny i dotyczą wybranych zagadnień, wymienionych w tabeli poniżej.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest przesłanie minimum 3 dni przed terminem wybranego szkolenia skanu/zdjęcia kompletnie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia. (pobierz formularz PDF).

Zgłoszenie należy przesyłać na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl.

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Wymagana liczba uczestników do przeprowadzenia szkolenia: minimum 5 osób.

Ilość miejsc ograniczona.

Temat szkolenia on-line

Termin

Wymogi w zakresie przygotowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania, importu/eksportu produktów rolnictwa ekologicznego, z uwzględnieniem obowiązkowych środków ostrożności, jakie producenci muszą stosować w celu zapobiegania obecności niedopuszczonych produktów i substancji. Obowiązki i działania jakie musi podjąć producent w przypadku podejrzenia niezgodności z przepisami produkcji ekologicznej.  

17 kwietnia 2024 (środa)

godz. 10.00 -11.00

Zasady znakowania produktów rolnictwa ekologicznego.

17 kwietnia 2024 (środa)

godz. 11.00 - 12.00

Zasady ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej z uwzględnieniem obowiązkowych środków ostrożności, jakie producenci muszą stosować w celu zapobiegania obecności niedopuszczonych produktów i substancji. Obowiązki i działania jakie musi podjąć producent w przypadku podejrzenia niezgodności z przepisami produkcji ekologicznej. 

17 kwietnia 2024 (środa)

godz. 12.00 - 13.00

Odstępstwa w produkcji ekologicznej.

17 kwietnia 2024 (środa)

godz. 13.00 - 14.00