Zapraszamy na ogólnodostępne i bezpłatne szkolenia on-line przeznaczone dla producentów ekologicznych.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników ze zmianą wymagań obowiązujących w zakresie ekologicznej metody produkcji. Prezentacje trwają ok. 1 godziny i dotyczą wybranych zagadnień w zakresie m.in. zasad produkcji, zasad znakowania produktów ekologicznych, zasad kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest przesłanie minimum 3 dni przed terminem wybranego szkolenia skanu/zdjęcia kompletnie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia. (pobierz formularz PDF).

Zgłoszenie należy przesyłać na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl.

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Wymagana liczba uczestników do przeprowadzenia szkolenia: minimum 5 osób.

Ilość miejsc ograniczona.

Temat szkolenia on-line

Termin

Wymogi w zakresie przygotowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania, importu/eksportu produktów rolnictwa ekologicznego, wynikające z nowych przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

godz. 10.00 -11.00

Zasady znakowania produktów rolnictwa ekologicznego, wynikające z nowych przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

godz. 11.00 - 12.00

Zasady ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej, zgodnie z nowymi przepisami stosowanymi od dnia 1 stycznia 2022 r.

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

godz. 12.00 - 13.00

Nowe obowiązki producentów ekologicznych, wynikające z przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

17 kwietnia 2023 (poniedziałek)

godz. 13.00 - 14.00