Na podstawie informacji przekazanej przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych informujemy o zgłoszeniu w międzynarodowym systemie powiadomień o nieprawidłowościach OFIS nowego ALERTU:

21-02-2024

ALEU-4/2024 dotyczący importu produktów z krajów trzecich przez firmę nie objętą certyfikacją - Organic-Sake trader

05-06-2023

ALEU-19/2023 dotyczący stwierdzenia wysokiej zawartości azotu amonowego w nawozach oznaczonych jako "do stosowania w rolnictwie ekologicznym"produkcji ekologicznej" importowanych z Chin.

W alercie wskazano nazwy nawozów: Azopril N13, Nova N12-0-3, Orgamax 15-5-0-2, Solferti 11-0-5, Solferti 7-0-7-S.

09-02-2023

ALEU-6/2023 dotyczący zdecertyfikowania migdałów (nr partii 20294MNB, ilość 24 000 kg), sprzedanych przez producenta EXPERGREEN SRL (Via Torino, 8512040 Vezza d’Alba - (CN), Włochy)

29-12-2022

ALEU-64/2022 dotyczący fałszywego certyfikatu nr CE-013752-2020 oraz certyfikatu NAQS, którymi posługuje się podmiot Evo Organic Foods s.l.

28-07-2022

ALEU-46/2022 dotyczący sfałszywego certyfikatu, którym posługuje się podmiot BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, SAU

24-03-2022

ALEU-20/2022 dotyczący fałszywego certyfikatu, którym posługuje się podmiot BUČA MISK SUPPLIER

02-11-2021

ALEU-38/2021 dotyczący fałszywego certyfikatu, którym posługuje się podmiot "MPF Fierro Natur'L Cook", 124 ch basso cambo 31 Toulouse.

31-08-2021

ALEU-26/2021 dotyczący filipińskich produktów: "Vita Coco Organic Coconut Water" o numerze partii 0355CP3B i "Vita Coco Organic Pressed Coconut Water" o numerze partii 0320CP3. Niemiecki urząd nadzoru zakwestionował prawidłowość oznakowania ww. produktów.

21-07-2021

ALEU-18/2021 dotyczącego podejrzenia wystąpienia zanieczyszczenia pozostałościami tlenku etylenu produktów sprowadzanych z Indii przez czeski podmiot HEALTH LINK s.r.o.: Organic Ashwagandha Root Powder oraz Organic Ginger Powder

21-07-2021

AIEU-1/2021 dotyczący fałszywego certyfikatu, którym posługuje się podmiot les legumes de l'ormeau, M Bottereau Arnold

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym