Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST jest uprawniona do prowadzenia kontroli w zakresie ekologicznej produkcji pszczelarskiej, która wchodzi w kategorię działalności: produkcja zwierzęca, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Chcąc wprowadzać na rynek produkty pszczele z odniesieniem do ekologicznej metody produkcji, konieczne jest zgłoszenie gospodarstwa pasiecznego do kontroli w systemie rolnictwa ekologicznego oraz uzyskanie certyfikatu na zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym