Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo składany jest przez producenta do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w rolnictwie ekologicznym.

Aktualne formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwo dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzanie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu należy składać bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi bez konieczności opiniowania przez jednostkę certyfikującą.
Formularz wniosku w załączeniu (pobierz PDF)

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym