Klienci AGRO BIO TEST mają prawo do złożenia odwołania od decyzji podjętej przez jednostkę certyfikującą w zakresie spełnienia wymagań w obszarze produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, a także skargi dotyczącej funkcjonowania organizacji.

Odwołania od decyzji w sprawie certyfikacji powinny być składane do AGRO BIO TEST w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Skargi na postępowanie AGRO BIO TEST są przyjmowane bez ograniczeń czasowych.

AGRO BIO TEST zapewnia bezstronne załatwianie skarg i odwołań. 

Termin rozpatrzenia skarg i odwołań nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Wnioskujący jest informowany przez AGRO BIO TEST o wszelkich przypadkach wymagających dłuższego postępowania wyjaśniającego, wraz z informacją o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym