Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST prowadzi kontrole na zgodność z prywatnymi standardami, m.in.  kryteriami rolnictwa ekologicznego EKOLAND.

Chcąc wprowadzać na rynek produkty ze znakiem towarowym „Ekoland” konieczna jest weryfikacja prowadzonej działalności pod kątem spełnienia wymagań określonych w kryteriach produkcji ekologicznej EKOLAND oraz uzyskanie licencji na stosowanie ww. znaku.

Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND to pierwsza ogólnopolska organizacja zrzeszająca producentów ekologicznych, która została zarejestrowana w 1989 r. Stowarzyszenie EKOLAND od 1990r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego – IFOAM.

KONTROLA

AGRO BIO TEST na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, prowadzi weryfikację spełnienia przez producentów wymagań określonych w kryteriach EKOLAND przy okazji kontroli prowadzonych na zgodność z przepisami obowiązującymi w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. 

Kontrola wg kryteriów EKOLAND ma charakter dodatkowy. 

W pierwszej kolejności producent powinien przystąpić do Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, które przekazuje co roku do AGRO BIO TEST zaktualizowaną listę swoich członków, kontrolowanych przez AGRO BIO TEST, w celu weryfikacji pod kątem spełnienia dodatkowych wymagań, określonych w kryteriach EKOLAND.