Kryteria rolnictwa ekologicznego EKOLAND są aktualizowane. 

Kryteriami zarządza Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.

Do wymagań, które należy spełnić należy, m.in. wykluczenie prowadzenia równolegle w gospodarstwie produkcji ekologicznej i konwencjonalnej.