Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST jest uprawniona do prowadzenia kontroli na zgodność z zagranicznymi standardami produkcji ekologicznej, m.in.  Naturland.

Chcąc wprowadzać na rynek produkty ze znakiem towarowym „Naturland” konieczne jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w Standardach Naturland. 

Organizacja Naturland e.V. z siedzibą w Monachium działająca od 1982 r., będąca stowarzyszeniem zrzeszającym obecnie ponad 100 000 producentów ekologicznych na całym świecie, ma wyłączne prawo do przyznawania certyfikatów i znaku towarowego „Naturland”. 

AGRO BIO TEST na mocy porozumienia z Organizacja Naturland e.V. z siedzibą w Monachium, prowadzi na terenie Polski kontrole na zgodność ze Standardami Naturland.

KONTROLA

Kontrola wg standardów NATURLAND ma charakter dodatkowy i może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy wnioskujący jest certyfikowany wg wymogów dotyczących produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych obowiązujących w UE. Dokumentacja z kontroli i certyfikacji na zgodność z unijnymi przepisami jest załączana przez AGRO BIO TEST do dokumentacji pokontrolnej wg standardów Naturland
i przekazywana do organizacji Naturland e.V. z siedzibą w Monachium, zgodnie
z umową zawartą z producentem.

Kontrola jest dokumentowana w języku angielskim lub niemieckim na formularzach Naturland. Elektroniczne wersje protokołów są przekazywane przez AGRO BIO TEST do Naturland w celu podjęcia decyzji certyfikacyjnej.