Aktualizowane Standardy Naturland są dostępne na stronie: www.naturland.de/en/naturland/what-we-stand-for/quality/naturland-standards.htmlhttps://www.naturland.de/en/naturland/what-we-stand-for/quality/naturland-standards.html

Standardami Naturland zarządza organizacja Naturland e.V. z siedzibą w Monachium. Standardy Naturland powstały na długo przed tym, jak wymagania dotyczące rolnictwa ekologicznego zostały uregulowane przepisami prawa UE. Standardy te obejmują także dużo szerszy zakres niż przepisy unijne regulujące produkcję ekologiczną i znakowanie produktów ekologicznych, m.in. gospodarkę leśną, produkcję tekstyliów i kosmetyków oraz standardy społeczne.

Do wymagań, które należy spełnić należy m.in.:

  • zakaz stosowania konwencjonalnego obornika z produkcji drobiarskiej oraz konwencjonalne gnojówki
  • zakaz stosowania mączek zwierzęcych, nawet do nawożenia
  • w przetwórstwie ograniczone jest stosownie dodatków czy substancji wspomagających, na ich zastosowanie należy uzyskać zgodę komitetu certyfikującego Naturland
  • każdy etap produkcji powinien być prowadzony zgodnie z wymogami określonym w standardach oraz kontrolowany w tym zakresie