Opłata roczna za kontrolę przedsięwzięcia wg standardów Naturland, obejmująca koszty dojazdu i pracy inspektora oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej w języku angielskim lub niemieckim, jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju zgłoszonej do kontroli działalności i złożoności prowadzonego przedsięwzięcia.

AGRO BIO TEST pobiera wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę wg standardów Naturland niezależnie od jej wyniku, w tym decyzji certyfikacyjnej podjętej przez Naturland e.V. z siedzibą w Monachium odnośnie spełnienia lub braku spełnienia wymagań przez wnioskodawcę.

Inne opłaty, w tym opłatę za certyfikację oraz opłatę licencyjną za stosowanie  znaku „Naturland”, Wnioskujący uzgadnia z Naturland e.V.