PL-EKO-07

Zmiana jednostki certyfikującej

Producent zainteresowany przeniesieniem procesu certyfikacji, prowadzonego dotąd przez inną jednostkę certyfikującą, składa do AGRO BIO TEST wniosek o przejęcie procesu certyfikacji przedsięwzięcia eko-rolniczego (pobierz PDF), załączając:

  • zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego (pobierz PDF);
  • formularz Wniosek o Certyfikację – Opis Gospodarstwa / Deklaracja Producenta (pobierz PDF);

Na podstawie otrzymanych w/w dokumentów AGRO BIO TEST zgłasza w krajowym systemie kontroli rolnictwa ekologicznego (prowadzonym przez GIJHAR-S) przejęcie procesu certyfikacji oraz nadaje Producentowi numer rejestracyjny w systemie AGRO BIO TEST.

Po zarejestrowaniu w programie AGRO BIO TEST (nie wcześniej, bo skutkowałoby to przerwaniem ciągłości certyfikacji!) Wnioskujący może wypowiedzieć umowę poprzedniej jednostce.

AGRO BIO TEST wysyła Producentowi objętemu systemem kontroli: Umowę w/s kontroli /certyfikacji wraz z formularzami dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli

Dalsza obsługa Wnioskującego o certyfikację odbywa się zgodnie z programem certyfikacji AGRO BIO TEST, udostępnionym na stronie internetowej jednostki certyfikującej.