Z myślą o wygodzie rolników ekologicznych objętych programem certyfikacji AGRO BIO TEST, udostępniamy wzory rejestrów gospodarowania, wymaganych na mocy zał II część I rozporządzenia (UE) 2018/848

Niezbędne rejestry można utworzyć samemu w wersji elektronicznej i prowadzić zapisy bezpośrednio „w komputerze”. Przed przyjazdem inspektora oraz na każde wezwanie jednostki certyfikującej rejestry elektroniczne muszą zostać wydrukowane, by inspektor mógł je ostemplować, poświadczając kontrolę.

W celu zapisów działań specjalnych, np. zabiegi kastracyjne (2018/848: zał. II, część II, pkt 1.7.10) etc., należy opracować stosowne rejestry we własnym zakresie, odpowiednio do potrzeb.

Uwaga: rejestry działań rolnośrodowiskowych są absolutnie niewystarczające do wykazania zgodności z wymogami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym. Rolnicy, którzy nie chcą prowadzić podwójnej dokumentacji, powinni – oprócz wypełniania rejestrów działań rolnośrodowiskowych – zaprowadzić rejestry uzupełniające, obejmujące te dane eko-rolnicze, których nie uwzględniają rejestry rolnośrodowiskowe.

Oryginały rejestrów należy przechowywać przez 5 lat, na potrzeby weryfikacji (wymóg prawny). Przypominamy: brak eko-rolniczej dokumentacji oznacza brak danych do certyfikacji…

 1. Rejestr zakupów materiału do reprodukcji roślin (PDF) (XLS)
 2. Rejestr nawożenia upraw  upraw oraz stosowania środków poprawiających właściwości gleby (PDF) (XLS)
 3. Rejestr zabiegów ochrony roślin (PDF) (XLS)
 4. Rejestr zabiegów agrotechnicznych (PDF) (XLS)
 5. Rejestr zbiorów płodów rolnych (w tym roślin paszowych)  (PDF) (XLS)
 6. Rejestr sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego (PDF) (XLS)
 7. Rejestr zakupów środków do produkcji rolnej  (PDF) (XLS)
 8. Stan zapasów produktów rolnych i środków produkcji / inwentaryzacja (PDF) (XLS)
 9. Ewidencja zapasów (PDF) (XLS)
 10. Rejestr sprawdzania czystości i czyszczenia urządzeń / obiektów wykorzystywanych do produkcji ekologicznej i konwencjonalnej  (PDF) (XLS)
 11. Transport eko-produktów nieopakowanych (PDF) (XLS)
 12. Rejestr zakupów zwierząt (PDF) (XLS)
 13. Rejestr zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych  (PDF) (XLS)
 14. Rejestr urodzeń zwierząt (PDF) (XLS)
 15. Rejestr zwierzęta opuszczających gospodarstwo / sprzedaż (PDF) (XLS)
 16. Rejestr zakupów pasz i dodatków paszowych  (PDF) (XLS)
 17. Rejestr dostępu zwierząt do pastwisk (dni wypasu)  (PDF) (XLS)
 18. Rejestr zwierząt padłych (PDF) (XLS)
 19. Rejestr zagospodarowania nawozów naturalnych (PDF) (XLS)
 20. Obsada zwierząt / stan średnioroczny (PDF) (XLS)
 21. Skargi i reklamacje klientów (PDF) (XLS)

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym