Konwersja, czyli przestawianie na rolnictwo ekologiczne

Przejście z konwencjonalnego systemu upraw na ekologiczny nie jest łatwe, ale przynosi ogromne korzyści.
Okres konwersji to czas, w którym gospodarstwo rolnicze przystępuje do gospodarowania zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, pod nadzorem jednostki certyfikującej, ale bez możliwości znakowania produktów jako ekologicznych. Jest to okres, który ma na celu stopniowe wyeliminowanie pozostałości stosowanych wcześniej środków agrochemicznych oraz osiągnięcie równowagi ekologicznej w gospodarstwie.

Okres konwersji jest precyzyjnie określony:

  • Dla upraw rocznych trwa 24 miesiące przed siewem roślin, które mogą uzyskać status produktu ekologicznego. Dotyczy to również 24 miesięcy przed zbiorem pasz z trwałych użytków zielonych.
  • Dla upraw wieloletnich, takich jak sady, plantacje jagodowe, winnice, okres konwersji trwa 36 miesięcy przed zbiorem produktów ekologicznych.

Podczas okresu konwersji, gospodarstwo musi stosować metody zgodne z zasadami ekologicznego rolnictwa, jednak produkowane plony nie mogą być jeszcze oznakowane jako ekologiczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w określonych sytuacjach istnieje możliwość skrócenia okresu konwersji poprzez złożenie wniosku o odstępstwo. Więcej na ten temat w zakładce ODSTĘPSTWA

Zgodnie z przepisami, zwierzęta ekologiczne to te, które od urodzenia są utrzymywane w gospodarstwach ekologicznych. Istnieje jednak wyjątek dotyczący zwierząt znajdujących się fizycznie w gospodarstwie, które przystępuje do rolnictwa ekologicznego. Po 24 miesiącach konwersji całego gospodarstwa, mogą one (oraz ich produkty) uzyskać status ekologicznych.

W przypadku dokupowania zwierząt do gospodarstwa ekologicznego (tzn. wprowadzanych z zewnątrz), zaleca się, aby pochodziły one z innego gospodarstwa ekologicznego. Jednakże, ze względu na niewystarczającą dostępność, prawodawca dopuszcza zakup zwierząt ze źródeł konwencjonalnych. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące celowości nabycia, wieku, płci oraz liczby zwierząt wprowadzanych do gospodarstwa ekologicznego.

Okres konwersji drobiu wynosi:

  • 10 tyg. w przyp. zakupu piskląt do 3 dnia życia – na produkcję mięsną
  • 6 tyg. w przyp. drobiu na produkcję nieśną

Okres konwersji (dokupionych zwierząt niekologicznych, by móc sprzedawać ich produkty jako ekologiczne) dla poszczególnych gatunków wynosi:

  • koniowate i bydło opasowe – 12 miesięcy, lecz nie mniej niż 3/4 ich życia
  • bydło mleczne, owce i świnie – 6 miesięcy

Szczegółowe informacje dotyczące konwersji na rolnictwo ekologiczne znajdą Państwo w broszurze “Konwersja czyli przestawianie gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne”

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym