aktualnosci-header

Aktualności

Zgody na nieekologiczny materiał siewny

Szanowni Państwo, w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.01.2022r. informujemy, że Producent objęty kontrolą w zakresie rolnictwa ekologicznego nadal możne ubiegać się o wydanie zgody na zastosowanie nieekologicznego…

Czytaj więcej »

Zmiana formularzy

Szanowni Państwo, informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa: formularz F-2/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje…

Czytaj więcej »