Zgody na nieekologiczny materiał siewny

Szanowni Państwo,


w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.01.2022r. informujemy, że Producent objęty kontrolą w zakresie rolnictwa ekologicznego nadal możne ubiegać się o wydanie zgody na zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 o rolnictwie ekologicznym.
Jednocześnie informujemy, że wnioski można przekazywać także poprzez usługę “okienko dla rolnika” :
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-pozwolenia-na-konwencjonalny-material-siewny

Przypominamy, że wykorzystanie konwencjonalnego materiału siewnego jest możliwe dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody na zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego.