Zgody na zastosowanie odstępstwa dotyczącego wprowadzania nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Szanowni Państwo

informujemy, że minister właściwy do spraw rolnictwa będzie wydawać zgody na zastosowanie odstępstwa dotyczącego wprowadzania nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych, do dnia wejścia w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bez konieczności opiniowania przez jednostkę certyfikującą.

Formularz wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej www.agrobiotest.pl
w zakładce ROLNICTWO EKOLOGICZNE/PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA/ODSTĘPSTWA