Stosowanie paszy białkowej

Szanowni Państwo,


informujemy, że w związku z potwierdzeniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi braku dostępności w wystarczającej ilości ekologicznej paszy białkowej, możliwe jest do odwołania stosowanie nieekologicznej paszy białkowej w żywieniu prosiąt o wadze do 35 kg oraz młodego drobiu.
Powyższe jest możliwe pod warunkiem, że ww. pasza została wyprodukowana lub przygotowana bez rozpuszczalników chemicznych.
Należy pamiętać, że nieekologiczne pasze białkowe mogą stanowić maksymalnie 5% suchej masy pasz pochodzenia rolniczego w okresie 12 miesięcy.
Ponadto producenci zobowiązani są do przechowywania dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków odstępstwa od przepisów dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej.