Zmiana formularzy

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa:

  • formularz F-2/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008,
  • formularz F-5/BRE-07-IR-01 Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji,
  • formularz F-9/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu.

Dotychczas obowiązujące formularze wniosków będą rozpatrywane przez jednostki certyfikujące i WIJHARS do 31.08.2021.