Szanowni Państwo

na stronie internetowej administrowanej przez GIJHARS https://www.gov.pl/web/ijhars/decyzje-wydawane-przez-wijhars w zakładce:
Co robimy → Rolnictwo ekologiczne → Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej → Decyzje wydawane przez WIJHARS,
zostały zamieszczone zaktualizowane formularze wniosków dotyczące odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.