Aktualizowane kryteria DEMETER są dostępne na stronie: https://demeter.net/certification/standard/

Rolnictwo biodynamiczne jest najbardziej zrównoważoną formą rolnictwa.

Kryteria rolnictwa biodynamicznego zostały oparte o zasady przedstawione na kursie rolniczym przeprowadzonym przez Rudolfa Steinera w 1924 roku w Kobierzycach niedaleko Wrocławia. 

Nadrzędnymi zasadami produkcji biodynamicznej są: 

  • konieczność przestawienia całej działalności na biodynamiczną metodę produkcji 
  • dbałość o jak najlepszy stan warstwy próchniczej gleby 
  • możliwie jak największa samowystarczalność paszowo-nawozowa gospodarstwa, stąd wymóg utrzymywania zwierząt w gospodarstwie (z którego mogą być zwolnione gospodarstwa sadownicze i warzywnicze)
  • stosowanie w gospodarstwach preparatów biodynamicznych bezpośrednio na glebę lub kompost, przyczyniających się do ożywienia gleby, podwyższenia wielkości plonów i ich jakości, a także żywotności i wydajności roślin
  • stosowanie w przetwórstwie metod produkcji, które umożliwiają zachowanie pełnej wartości surowców rolniczych. Nie jest dopuszczona, np. homogenizacja mleka, czy jego pasteryzacja metodą  UHT). Nie wolno używać również azotynowej soli peklującej, ani preparatów enzymatycznych

Ostatnia polskojęzyczna wersja kryteriów rolnictwa biodynamicznego (już nieaktualna)

pobierz wersję PL