AGRO BIO TEST pobiera wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę wg standardów DEMETER niezależnie od jej wyniku, w tym decyzji certyfikacyjnej podjętej przez BIODYNAMIC FEDERATION DEMETER INTERNATIONAL z siedzibą w Darmstadt odnośnie spełnienia lub braku spełnienia wymagań przez wnioskodawcę.

Opłata roczna za kontrolę przedsięwzięcia wg standardów DEMETER, obejmująca koszty dojazdu i pracy inspektora oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej w języku angielskim, jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju zgłoszonej
do kontroli działalności i złożoności prowadzonego przedsięwzięcia.

Inne opłaty, w tym opłatę za certyfikację i opłatę licencyjną za stosowanie znaku „demeter”, Wnioskujący uzgadnia z BIODYNAMIC FEDERATION DEMETER INTERNATIONAL.