Szanowni Państwo

na stronie internetowej administrowanej przez GIJHARS https://www.gov.pl/web/ijhars/decyzje-wydawane-przez-wijhars w zakładce: Co robimy → Rolnictwo ekologiczne → Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej → Decyzje wydawane przez WIJHARS, zostały zamieszczone zaktualizowane formularze wniosków dotyczące odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza na szkolenie pn. „Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym” Szkolenie odbędzie się w formie online 21.02.2023, wykład poprowadzi dr hab. Piotr Wójcik z Instytutu Zootechniki. Szczegóły na stronie www.kpodr.pl w zakładce kalendarium.