Opłaty

Opłata roczna za kontrolę przedsięwzięcia wg standardów Bio Suisse, obejmująca koszty dojazdu i pracy inspektora oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej w języku angielskim, jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju zgłoszonej do kontroli działalności i złożoności prowadzonego przedsięwzięcia.

AGRO BIO TEST pobiera wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę wg standardów Bio Suisse niezależnie od jej wyniku, w tym decyzji certyfikacyjnej podjętej przez ICB odnośnie spełnienia lub braku spełnienia wymagań przez wnioskodawcę.

Inne opłaty, w tym opłata za certyfikację prowadzoną przez ICB, Wnioskujący uzgadnia ze stroną szwajcarską.