Aktualizowane kryteria Bio Suisse Standards są dostępne na stronie: https://international.bio-suisse.ch/en/import-with-bio-suisse/documents-and-downloads.html

Streszczenie standardów BIO SUISSE i wytyczne dotyczące konwersji na ekologiczną produkcję BIOSUISSE (pobierz PDF)

Do wymagań które należy spełnić należy m.in.:

  • transport wyłącznie drogą lądową lub morską (niedopuszczony jest transport lotniczy). 
  • cała produkcja musi być prowadzona w systemie ekologicznym
  • obowiązują dodatkowe wymogi socjalne 
  • produkty dostarczane do Szwajcarii powinny być zarejestrowane w specjalnym systemie SCM (Supply Chain Monitor) oraz potwierdzone przez BIO SUISSE.