Konkurs Ekologiczny 

Szanowni Państwo, Komisja Europejska organizuje Konkurs Ekologiczny wraz z nagrodami. Celem corocznego konkursu jest wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych podmiotów ekologicznych przyczyniających się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat. Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. Kategoriach: ◽ Najlepszy rolnik ekologiczny◽ Najlepszy region ekologiczny◽ Najlepsze miasto ekologiczne◽ Najlepszy biookręg ekologiczny◽ Najlepsze MŚP ekologiczne◽ Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej◽ Najlepsza restauracja ekologiczna…

🍀23 września Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej🍀

Szanowni Państwo, Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej: czym się charakteryzuje i jakie przynosi korzyści.

Zgody na zastosowanie odstępstwa dotyczącego wprowadzania nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Szanowni Państwo informujemy, że minister właściwy do spraw rolnictwa będzie wydawać zgody na zastosowanie odstępstwa dotyczącego wprowadzania nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych, do dnia wejścia w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bez konieczności opiniowania przez jednostkę certyfikującą. Formularz wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej www.agrobiotest.pl w zakładce ROLNICTWO EKOLOGICZNE/PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA/ODSTĘPSTWA