Zgody na nieekologiczny materiał siewny

Szanowni Państwo, w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.01.2022r. informujemy, że Producent objęty kontrolą w zakresie rolnictwa ekologicznego nadal możne ubiegać się o wydanie zgody na zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 o rolnictwie ekologicznym.Jednocześnie informujemy, że wnioski można przekazywać także poprzez usługę “okienko dla rolnika” :https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-pozwolenia-na-konwencjonalny-material-siewny Przypominamy, że wykorzystanie konwencjonalnego materiału siewnego jest…

Wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD)

Szanowni Państwo informujemy, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 30 listopada b.r. można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Wnioski przyjmowane będą do dnia 29 grudnia 2021 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:https://www.gov.pl/web/arimr/male-przetworstwo-i-rhd—czas-na-wnioski Pod koniec grudnia rusza także II nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:https://www.gov.pl/web/arimr/pod-koniec-grudnia-rusza-ii-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw

Zmiana formularzy

Szanowni Państwo, informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa: formularz F-2/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, formularz F-5/BRE-07-IR-01 Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji, formularz F-9/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu. Dotychczas obowiązujące formularze wniosków…