szkolenia-header

Szkolenia

Zapraszamy na ogólnodostępne i bezpłatne szkolenia on-line przeznaczone dla producentów ekologicznych, objętych programem certyfikacji AGRO BIO TEST.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników ze zmianą wymagań obowiązujących w zakresie ekologicznej metody produkcji. Prezentacje trwają ok. 1 godziny i dotyczą wybranych zagadnień w zakresie m.in. zasad produkcji, zasad znakowania produktów ekologicznych, zasad kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest przesłanie minimum 3 dni przed terminem wybranego szkolenia skanu/zdjęcia kompletnie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia oraz potwierdzenie przez biuro jednostki objęcia producenta systemem kontroli przez AGRO BIO TEST. (pobierz formularz PDF).

Zgłoszenie należy przesyłać na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl.

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Wymagana liczba uczestników do przeprowadzenia szkolenia: minimum 5 osób.

Ilość miejsc ograniczona.

Temat szkolenia on-line

Termin

Nowe przepisy dotyczące znakowania produktów rolnictwa ekologicznego, które mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r.

13 grudnia 2021 godz. 10.00 

4 stycznia 2022 godz. 10.00 

Nowe przepisy dotyczące przygotowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania, importu/eksportu produktów rolnictwa ekologicznego, które mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r.

13 grudnia 2021 godz. 11.00 

4 stycznia 2022 godz. 11.00 

Nowe przepisy dotyczące ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej, które mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r.

13 grudnia 2021 godz. 12.00 

4 stycznia 2022 godz. 12.00 

Zasady przetwórstwa i obrotu produktami rolnictwa ekologicznego

27.05.2021 (czwartek) godz.12.00 

Nowe obowiązki producentów ekologicznych wynikające z przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

4 stycznia 2022 godz. 13.00