UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O PRODUCENTACH EKOLOGICZNYCH I PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1353, ze zm)

Wniosek o udostępnienie danych należy złożyć na formularzu: (Pobierz formularz)

Wypełniony formularz można złożyć drogą pocztową na adres biura:
AGRO BIO TEST Sp. z o.o., ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa
lub elektroniczną na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl

Uwaga, aby wniosek został zaakceptowany musi on być zaopatrzony w własnoręczny podpis.

Producenci zainteresowani zbytem produktów ze swojego gospodarstwa, powinni przekazać do AGRO BIO TEST zgodę na udostępnianie danych osobowych w zakresie: numeru telefonu oraz adresu e-mail podmiotom, które zwrócą się do jednostki certyfikującej o udostępnienie informacji o  producentach ekologicznych i  produkcji ekologicznej, w  celach handlowych i/lub podjęcia współpracy i/lub prowadzenia działań marketingowych

Formularz zgody na udostępnianie danych osobowych. (Pobierz PDF)

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym