Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym


AKTUALNOŚCI

Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w  Brwinowie,

organizuje kolejną edycję konkursu na  Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego . Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu oraz wyłonienie rolników przodujących we  wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które ograniczają szkodliwe zanieczyszczenia emitowane z ich gospodarstw, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie związków azotu i fosforu. Szczegółowe informacje o konkursie: www.wwf.pl/rolnikroku


Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował pismem z dnia 12 czerwca 2017 r., że

LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby jako produkt powstały z trocin drzew liściastych wzbogacony potasem i siarką oraz mikroelementami pochodzenia naturalnego, nie jest tożsamy z trocinami i wiórami drzewnymi ani innymi produktami zawartymi w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, zawierającymi nawozy, środki poprawiające właściwości gleby oraz substancje odżywcze dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

W związku z powyższym LignoHUMAT Super – środek poprawiający właściwości gleby, dopóki nie zostanie zatwierdzony, nie może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

Copyright © 2012 AGRO BIO TEST